JUHISED UUE AHJU KÜTMISEKS

 

Uus ahi on alati niiske, seetõttu tuleb kütmist alustada siinseid juhiseid järgides.

 

Tõmmake korstnasiiber täielikult lahti. Kui ahjul on olemas ülaühenduse siiber (ahjusiiber), siis tehke ka see lahti.

Tõmmake tuhakast umbes 5 sentimeetri jagu lahti, et tulease saaks ahjuresti alt rohkesti õhku. Hoidke tuhakast nädal aega kestva eelkütmise ajal kogu aeg lahti.

Avage ahjuuks ja laduge umbes 10–15 puulaastu (umbes 1–3 cm jämedused ja 20–30 cm pikkused) ristamisi ahjurestile ja süüdake laastude alt tulehakatisega.

Pange ahjuuks kinni ja kontrollige, kas luugi õhuavad on lahti.

(Kui süütamisest on möödas umbes 5 minutit, lükake ülaühenduse siiber (ahjusiiber) kinni.)

Laske tulel lõpuni põleda, kuid ärge pange siibrit pärast kütmist kinni.

Ahju suurusest olenevalt korrake eeltoodud toiminguid umbes 10–15 korda, näiteks kaks korda päevas, hommikul ja õhtul. Esimese 5 korra järel korda võite puulaastude arvu pisut suurendada.

On oluline hoida korstnasiibrit ja tuhakasti kogu eelkütmisperioodi vältel lahti, et liigne niiskus ahjust hajuks.

Kui ahju eelkütmine on tehtud, võite tegutseda järgmiste juhiste kohaselt:

Tõmmake korstnasiiber täielikult lahti. Kui ahjul on olemas ülaühenduse siiber (ahjusiiber), siis tehke ka see lahti.

8. Tõmmake tuhakasti pisut lahti, umbes 5 cm jagu.

9. Avage ahjuuks ja süüdake puulaastud hakatuse abil põlema. Laduge  ahju koldesse lõhutud kuivi puid üksteise peale, nii et puude vahele jääks õhuruumi.

10. Pange ahjuuks kinni ja kontrollige, kas luugi õhuavad on lahti.

11. (Kui süütamisest on möödas umbes 5 minutit, lükake ülaühenduse siiber (ahjusiiber) kinni.)

Reguleerige põlemise intensiivsust tuhakasti abil, kuid jälgige, et põlemiseks vajalikku õhku oleks piisavalt, nii et tuli põleks rõõmsa, mitte laisa leegiga.

Kui eelmised puud on peaaegu lõpuni põlenud, lisage ahju koldesse puid.

Olenevalt ahju suurusest on kütmisaeg umbes 1,5–2,5 tundi.

Kui põlemine on lõppenud, segage hõõguvad söed ahjuroobiga läbi ja laske neil lõpuni hõõguda.

Kui söed enam ei hõõgu ning ahjus ei ole enam põlevat materjali, lükake korstnasiiber kinni.

Pärast õigesti kütmist on ahju kolle valge ja tahm ära põlenud. Olenevalt ahju suurusest püsib see pärast kütmist soe 24–40 tundi.

[carousel-horizontal-posts-content-slider]